Giảm giá!

Bạn đang xem Màn hình iPhone 5S chính hãng

Màn hình iPhone 5S chính hãng

450,000

Mã: iphone5s_man Danh mục:

Mô tả

Tag: màn hình iphone 5s chính hãng, màn hình iphone 5s chính hãng, màn hình iphone 5s chính hãng, màn hình iphone 5s chính hãng, màn hình iphone 5s chính hãng, màn hình iphone 5s chính hãng, màn hình iphone 5s chính hãng, màn hình iphone 5s chính hãng, màn hình iphone 5s chính hãng, màn hình iphone 5s chính hãng, màn hình iphone 5s chính hãng, màn hình iphone 5s chính hãng, màn hình iphone 5s chính hãng, màn hình iphone 5s chính hãng, màn hình iphone 5s chính hãng, màn hình iphone 5s chính hãng, màn hình iphone 5s chính hãng, màn hình iphone 5s chính hãng, màn hình iphone 5s chính hãng, màn hình iphone 5s chính hãng

Thông tin bổ sung

Lỗi gặp phải

Lỗi màn hình ( màn, kính, cảm ứng …)

Tên thiết bị

iPhone 5 | 5S | 5C

Inline Feedbacks
View all comments
Đóng