Giảm giá!

Bạn đang xem Mặt kính iPhone 5S

Mặt kính iPhone 5S

150,000

Mã: iphone5s_kinh Danh mục:

Mô tả

Tag: mặt kính iphone 5s, mặt kính iphone 5s, mặt kính iphone 5s, mặt kính iphone 5s, mặt kính iphone 5s, mặt kính iphone 5s, mặt kính iphone 5s, mặt kính iphone 5s, mặt kính iphone 5s, mặt kính iphone 5s, mặt kính iphone 5s, mặt kính iphone 5s, mặt kính iphone 5s, mặt kính iphone 5s, mặt kính iphone 5s, mặt kính iphone 5s, mặt kính iphone 5s, mặt kính iphone 5s, mặt kính iphone 5s, mặt kính iphone 5s

Thông tin bổ sung

Lỗi gặp phải

Lỗi màn hình ( màn, kính, cảm ứng …)

Tên thiết bị

iPhone 5, 5S, 5C

Inline Feedbacks
View all comments
Đóng