Giảm giá!

Bạn đang xem Mặt kính iPhone X

Mặt kính iPhone X

390,000

Mã: iphonex_kinh Danh mục:

Mô tả

Tag: mặt kính iphone x, mặt kính iphone x, mặt kính iphone x, mặt kính iphone x, mặt kính iphone x, mặt kính iphone x, mặt kính iphone x, mặt kính iphone x, mặt kính iphone x, mặt kính iphone x, mặt kính iphone x, mặt kính iphone x, mặt kính iphone x, mặt kính iphone x, mặt kính iphone x, mặt kính iphone x, mặt kính iphone x, mặt kính iphone x, mặt kính iphone x, mặt kính iphone x

Thông tin bổ sung

Lỗi gặp phải

Lỗi màn hình ( màn, kính, cảm ứng …)

Tên thiết bị

iPhone X, Xr, XS, XS Max

Inline Feedbacks
View all comments
Đóng