Mặt Kính Samsung A10

1

Mã: samsunga10_kinh Danh mục:

Mô tả

Tag: mặt kính samsung a10, mặt kính samsung a10, mặt kính samsung a10, mặt kính samsung a10, mặt kính samsung a10, mặt kính samsung a10, mặt kính samsung a10, mặt kính samsung a10, mặt kính samsung a10, mặt kính samsung a10, mặt kính samsung a10, mặt kính samsung a10, mặt kính samsung a10, mặt kính samsung a10, mặt kính samsung a10, mặt kính samsung a10, mặt kính samsung a10, mặt kính samsung a10, mặt kính samsung a10, mặt kính samsung a10

Inline Feedbacks
View all comments

Ép kính xong nó có khít như là lúc đầu mới mua ko ạ.? Kính có bo cạnh nhô lên không hay sao ạ.? Em đã thay 2 lần nhưng chị cạ nhẹ mặt xuống là vỡ. Cho em hỏi combo thay màn. Kính 2 mặt tổng cộng bao nhiêu

Đóng