[Thông báo] Chuyển địa điểm cơ sở PHONECARE 85 Quang Hoa sang 125 Quan Hoa

Chuyển Địa Điểm Cơ Sở PHONECARE 85 Quan Hoa sang 125 Quan Hoa

Từ ngày 30.08.2022 cơ sở PHONECARE tại địa chỉ 85 Quan Hoa, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội chuyển tới địa chỉ mới tại 125 Quan Hoa, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội
0 0 votes
Article Rating
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Đóng